Dřevěné Pustevny 2018

Trojanovice – Pustevny

26. - 27. 5. 2018

Již čtvrtým rokem bude jeden květnový víkend na Pustevnách věnován umění a dřevu.

Špičkoví řezbáři nejen z ČR vám budou po 4 dny předvádět své umění.

Divácky zajímavý je také speed-carving (řezání na čas – 1 hodina), během kterého vybraní sochaři vytvoří své dílo, které si posléze diváci mohli vydražit (začíná se na 1 Kč).  

O víkendu program obohatí vždy i zábavný tematický program pro děti i dospělé, ale i jarmark s lokálními výrobky a dobrotami.

 

Akce zdarma

www.pustevny.cz

Navštivte TOP atraktivitu Beskyd v blízkosti akce