Mezinárodní hudební festival Janáčkovy Hukvaldy

Hukvaldy

23. 6. – 9. 7. 2017

Jméno hudebního skladatele Leoše Janáčka je neodmyslitelně spojeno s jeho rodištěm a působištěm – obcí Hukvaldy, kde se tento jediněený festival koná.

Nádherná hudba a zpěv se rozeznějí nejen v kostelích, ale také v hukvaldském přírodním amfiteátru ve známé oboře a ve zdech hradu Hukvaldy. Příjemné zážitky jsou umocněny procházkou zmiňované obory s volně se pasoucími stády daňků, prohlídkou hradu Hukvaldy a také možností navštívit rodný dům Leoše Janáčka a Muzeum Leoše Janáčka v Hukvaldech a poznáním, jak jeden z nejvýznamnějších umělců Beskyd žil a pracoval.

Vstupné na jednotlivé koncerty – viz program festivalu

www.janackovyhukvaldy.cz

Navštivte TOP atraktivitu Beskyd v blízkosti akce